Kontaktujte nás: info@mokromasopust.cz

Období půstu (Postní doba)

Období mezi Popeleční středou (konec Masopustu) a Velikonocemi, se na první pohled může zdát prázdné, bezbarvé. Ale není tomu tak (posuďte sami Smějící se ).

V pohanských dobách se v tuto dobu slavily svátky jara, svátky probouzející se přírody ze zimního spánku, svátky znovuzrození a nového života. Je to opomíjený svět pověr a magie. Později, v křesťanském světě, byl to čas pro pokání a rozjímání, které vrcholí právě Velikonočními svátky a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. V židovské víře se jarní svátky Pesach slaví na památku vysvobození Izraelitů Mojžíšem z egyptského otroctví.

Křesťané se na velikonoční svátky připravují čtyřicetidenním půstem, v němž omezují spotřebu masa, pití alkoholu apod. Celé Postní období se dělí především podle obyčejů konaných o postních nedělích, kterých je celkem šest:

První postní neděle (Invocabit), zvaná Liščí nebo Černá – může být v období od 8. II do 14. III

Pekly se preclíky, které se dětem věšely na stromy, a říkalo se, že je přinesla Liška. Ženy odkládaly pestré součásti oděvu a halily se do černých šátků.

Druhá postní neděle (Reminiscere), zvaná Pražná nebo Samometná

Připravoval se tradiční pokrm pražená Pučálka nebo Pražma, což byl staroslovanský pokrm připravený pražením hrachu nebo nedozrálého obilí. V tomto období také začínal jarní úklid.

Třetí postní neděle (Oculi), zvaná Kýchavná

Kýchá se na zdraví; za papeže Řehoře I. řádil na konci 6. století v Římě mor. Přitom se stávalo, že kdo kýchl, hned zemřel. Proto mu lidé začali odpovídat přáním zdraví – Pomáhej Pán Bůh anebo Pozdrav tě Pán Bůh.

Čtrvtá postní neděle (Laetare), zvaná Družebná

Pečou se koláče Družbance a chodily se domlouvat svatby. Tohoto dne bylo možné uvolnit postní kázeň – mládeži bylo povoleno sejít se na návsi a poveselit se.

Pátá postní neděle (Judica), zvaná Smrtná

Vynášela se Smrt ze vsi (Morana, Mařena) – jedná se o staroslovanský zvyk, který má kořeny již v pohanských dobách.

Šestá postní neděle (Palmarum), zvaná Květná – může být v období od 15. III do 18. IV

Světí se větvičky jívy (kočičky). Připomínáme si vjezd Krista do Jeruzaléma, kde ho lidé vítali palmovými listy. U nás je zastupují právě kočičky, které v tomto období právě kvetou. Touto nedělí začíná Pašijový týden.

Podklady připravila p. Sklenářová z Mokropes.
Doplněno z knihy: V.Vondruška - Církevní rok a lidové obyčeje (1991, Dona)

Pro dokreslení Postní doby doporučuji shlédnout dokument České televize Velikonoce a Smrtná neděle, z cyklu Naše tradice.

"...V předkřesťanských dobách příchodem jara začínal nový rok. Pro křesťany je toto období přípravou na nejdůležitější svátky roku, oslavu mučednické smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, Velikonoce...".

< ZPĚT

Aktuality

 • 15 Úno 2019

  Masopustní strom

  Masopustní strom jest ozdoben,
  Mokropeský masopust může být zahájen.

 • 26 Led 2019

  Pozvánka na Všenorský (Horno Mokropeský) masopust

  Všenorský masopust 9. 2. 2019: setkáme se ve 12:00 hod Na Návsi ve Všenorech. PŘIJĎTE V MASKÁCH. V průběhu programu vystoupí děti MŠ Josefa Kubálka Všenory, FARABAND - lidé z chráněného bydlení Slapy nebo Pňora Škluntuc - zpěvy přátel z blízkého okolí. Zúčastní se i část Masopustního spolku Mokropsy.
  Ve 14:00 pokračujeme Masopustním průvodem maškar z Návsi k Dubu a zpět. Následně bude Na Návsi oheň, občerstvení a vyhlášení královny průvodu pro příští rok a rituální spálení Bakuse.
  Přiveďte své kamarády, blízké, sousedy. Předpokládaný konec cca 18hod.
  Pořádají občané Všenor a přátelé.

 • 14 Led 2019

  Pozvánka na výstavu 2019

  Už je to tradice, že v masopustním čase připraví Ivan Látal výstavu fotografií na téma Mokropeský masopust. A už je tradicí i to, že se koná v černošické Lékárně U Bílého medvěda.
  Neváhejte a zajděte!

 • 03 Čec 2018

  Královský průvod

  Tak jako každoročně, přivítal průvod i letos Mokropeský Masopustní spolek krátkou scénkou. Vedle tradičních krásných perníčků letos ve tvaru psí hlavy jsme rozdávali speciální pivo Mokropeský ležák a sýrové rohlíčky. Na Masopustní náměstí dorazilo též poselstvo všenorské. Přivítání i rozloučení bylo veselé a velmi srdečné.

  Za Masopustní spolek Jana Paďouková

archiv

Masopustní spolek Mokropsy

Kdo jsme?

Jsme Masopustní spolek Mokropsy - dobrovolné sdružení lidí, kteří organizují Mokropeský masopust. Náš masopust má již více než třicetiletou tradici.

Spolek je zapsaný u Městského soudu v Praze, v oddílu L71226, IČO 07679874. Sídlo máme na adrese: Srbská 583, 252 28 Černošice.

Chcete nám pomoci?

Jako spolek dobrovolníků připravujeme náš masopust rádi a zdarma. Nicméně proto, aby se náš masopust mohl rozvíjet, abychom mohli zvát nové kapely, abychom mohli rozšířit průvod o nové masky, abychom mohli vytisknout více propagačních materiálů nebo placek, tak k tomu všemu potřebujeme určité finanční zajištění.

Pokud nám tedy chcete s naším masopustem pomoci, můžete nám poskytnout finanční dar.

Číslo transparentního účtu: 1902198911/5500 Raiffeisenbank a.s.

Budeme vděčni za jakýkoliv příspěvek! A můžete si být jisti, že jej rozumně a rádi využijeme. Samozřejmě s Vámi sepíšeme Darovací smlouvu, abyste se mohli darem formálně prokázat, například pro účely odečtu ze základu daně.

Využití peněz pak můžete sledovat on-line na výpisu našeho účtu ZDE.

Děkujeme Vám za pomoc.

váš Masopustní spolek Mokropsy